Skip to content

Veiledende jobbkvalifikasjoner.

Tilsynsforere tildeler oppgaver og tidsplaner til ansatte.

Relaterte artikler.

1 [Flyplass sikkerhetsjobber] | Kvalifikasjoner for flyvesikkerhetsjobber 2 [Kvalifikasjonsoversikt] | Kvalifikasjonsoversikt for produksjonsleder 3 [Kvalifikasjoner] | Hva er de viktigste kvalifikasjonene til ledere? 4 [Jobbkvalifisering] | Jobbkvalifikasjonseksempler.

Tilsynsforere handterer arbeidstakere og prosesser i en rekke bransjer. Ledere kan styre produksjonsarbeidere, selgere, fagpersoner eller andre ledere. Selv om de spesifikke funksjonene til en leder kan variere mellom avdelinger, er veilederens endelige mal a forbedre virksomhetenes effektivitet og effektivitet.

Stillingsbeskrivelse.

Tilsynsforere overvaker og leder arbeidet til arbeidstakere i en organisasjon. For eksempel styrer veileder i produksjonsvirksomhet produksjonsarbeidere, inspektorer og maskinoperatorer. Tilsynsforere som arbeider i en detaljhandelsorganisasjon, overvaker aktivitetene til salgskonsulentene, kasserere og sokkelarbeidere. Tilsynsforere utforer menneskelige oppgaver, slik som arbeidstrening, prestasjonsevalueringer, ansettelse, forberede jobbeskrivelser og handtere arbeidstakerne. Effektive veiledere kan identifisere svakheter og styrker i ansatte og kan bidra til a utvikle og forbedre sistnevnte til fordel for virksomheten. Tilsynsforere administrerer avdelingsbudsjett, utarbeider rapporter og koordinerer prosjekter med andre avdelingsledere. Noen veiledere kan utarbeide avdelingsbudsjetter eller gi anbefalinger for utgifter.

Noen arbeidsgivere krever en videregaende oppl ring for a kvalifisere, mens andre foretrekker kandidater med bachelorgrad eller bedre. Arbeidsgivere kan ansette veiledere uten en grad hvis de har tidligere erfaring i en ledende rolle. Tilsynsforere kan fullfore studieprogrammer i forretnings- eller kontoradministrasjon for a kvalifisere seg for en stilling. Kurs i et bedriftsadministrasjonsprogram omfatter ledelse, organisasjonsadferd og human resource management, som forbereder veilederen til a lede og lede andre i en arbeidsstilling. Tilsynsforere i enkelte omrader kan v re palagt a oppna en grad i et bestemt felt. For eksempel ma sykepleierne ha en grad i sykepleie for a kvalifisere seg til tilsynsstillingen. Ingeniorveiledere kan bli palagt a ha en ingeniorfag for a kvalifisere seg for lederrollen.

Erfaring.

Noen arbeidsgivere foretrekker kanskje veiledere med erfaring i n ringslivet. For eksempel kan en produksjonsvirksomhet fremme erfarne arbeidstakere med demonstrert lederegenskaper til en veilederposisjon. Tilsynsforere med erfaring i bransjen har kunnskap om praksis, teknikker og utstyr som brukes pa jobben. Noen arbeidsgivere kan favorisere lederopplevelse over en formell utdanning i bedriftsadministrasjon og ledelse.

Tilsynsforere ma ha gode skriftlige og muntlige kommunikasjonsevner for a lede arbeidstakerne. Kommunikasjonsevner inkluderer ogsa evnen til a lytte og forsta ansatte. Stillingen krever ogsa evnen til a ta avgjorelser og finne alternative losninger pa problemer. Tilsynsforere har ogsa "myke" ferdigheter for a motivere og utvikle ansatte. Tidshandteringsferdigheter og evnen til a jobbe pa flere prosjekter samtidig er viktige i rollen som veileder.

Referanser (3)

Om forfatteren.

Luanne Kelchner jobber ut av Daytona Beach, Florida og har v rt freelance a skrive full tid siden 2008. Hennes ghostwriting-arbeid har dekket en rekke emner, men fokuserer hovedsakelig pa helse- og forbedringsartikler. Kelchner har en grad fra Southern New Hampshire University i engelsk sprak og litteratur.

Foto Credits.

Jupiterimages / Creatas / Getty Images.

Flere artikler.

[Jobbsoknad] | Hva betyr kvalifikasjoner pa en jobbapplikasjon?

[Casino Dealer] | Kvalifikasjoner for en kasinoforhandler.

[Kvalifikasjoner] | Hva er kvalifikasjonene til a v re en leder i en butikk?

[Shift Supervisor] | Skift Supervisor Krav.


Hallo! Vil du spille i det mest populære kasinoet? Vi samlet det for deg. Gå her nå!