Skip to content

Slot operator i shipping mening

Dette nettstedet gir nyttig informasjon om Shipping virksomhet.

Liner Shipping.

Liner Shipping betyr linjetjenester nar et fraktselskap engasjerer sin flate av skip for a transportere last mellom forutbestemte porter med jevne mellomrom, under offentlig annonsert tidsplan. De spesielle egenskapene til denne tjenesten kan utheves som under: -

b) O plikt til a godta frakt fra alle kunder og a seile pa datoen fastsatt av en offentliggjort tidsplan, selv om skipet ikke er fullt lastet.

d) Tjenesten er relativt billigere og palitelig.

For eksempel: En av de ledende containerrederiene CMA CGM Shipping Line har tilbudt 10 Nos linjetjenester rutet gjennom Japan & gt; Kina til amerikanske ostkyst porter pa ukentlig fast plan. Skip involvert i denne ruten vil dekke amerikanske havner, for eksempel New York, Norfolk, Savanna & amp; er sannsynlig a fullfore utreise innen 39 dager i henhold til deklarert tidsplan.

Hvordan Liner Shipping fungerer.

Den nordatlantiske ruten dekker handel mellom Nordvest-Europa, Ostkysten Canada og USA. Nord-Amerika til Fjernosten-ruten som dekker handel mellom ost og vestkysten av Nord-Amerika og Fjernosten, som strekker seg fra Japan til Singapore. Vest-Europa til Fjernosten-ruten som dekker handel mellom Vest-Europa og Fjernosten-landene.

Lukkede konferanser: Det vanligste arrangementet er den lukkede konferansen som begrenser medlemskap, fastsetter fraktrater for konferansen og retter ofte handelsandelene til hvert medlem av konferansen. Dette hjelper konferansemedlemmene til a justere kapasiteten til a kreve & amp; unnga unodvendig duplisering av portanrop. Til tross for mange kritikk mot stengt konferanse, har det eksistert i over et arhundre at dette arrangementet fortsatt oppfyller det viktigste behovet for transportindustrien. & # 183; Apent konferanse: Under dette arrangementet er medlemskap ikke begrenset. En hvilken som helst frakt linje kan delta i apen konferanse og nyte enhetsinntekter satt av konferansen. Siden det ikke er kontroll over handelskvoter eller antall skip som skal v re ansatt i tjeneste av nytt medlem, er det alltid fare for overtonnaging i apen konferanse som resulterer i underskudd av eksisterende fraktrate. & # 183; Outsiders: Det er Shipping Companies som setter opp linjetjenester pa en rute uten a bli med pa konferansen. Utenforstaende kan tiltrekke seg shippere i en rute ved a tilby lavere frakt, hvis frekvensen som er satt av konferansesystemet er hoyere.

& # 183; Fraktkostnader er det forste viktige elementet a vurdere som dekker kostnadene ved transport av sendingen fra port A til port B. Denne avgiften er oppfort objektvis i konferansen & # 8216; rente bok & # 8217; som gir informasjon om hastighet per frakttonn (belastet etter vekt eller volum avhengig av hvilket som er hoyere) for hver vare mellom havner eller regioner betjent av linjeselskap. For noen varer, spesielt de som sendes i stort volum, kan fraktelinjen forhandle med avsenderen for a fastsette en egen pris. & # 183; Havneavgifter. Dette inkluderer utgifter som skal betales til havnemyndigheten nar et fartoy ringer i port for last lasting og lossing drift. Dette er generelt skilt fordi fraktkostnader i renteboken ofte blir sitert pa regional basis. Innenfor en region kan havnene ha forskjellige kostnader. Noen konferanser absorberer portavgifter i havfrakten. & # 183; Tjeneste tilleggsutstyr. Hvis transportoren patar seg ytterligere tjenester for kunden & # 8211; for eksempel lagring av varer, fortolling eller forsendelse, da ville det v re ekstra kostnad for dette. & # 183; Last tilleggsutstyr. Noen laster tiltrekker ekstra kostnader fordi de er vanskelige eller dyre a transportere & # 8211; stalror over en viss lengde, tung loft eller v sker som involverer tankrengjoring for eksempel. & # 183; Bankjusteringsfaktor (BAF). Det er vanskelig for fraktruten a opprettholde en stabil fraktsats i henhold til deklarert & # 8216; rate bok, nar plutselig & amp; Uventet okning skjer i prisen pa bunkerpris i det internasjonale markedet. Dette forer til en forholdsmessig okning i driftskostnaden pa lange ruter. For a unnga a revidere & # 8216; rate boken & # 8217; er dette vanligvis behandlet av en bunkerjusteringsfaktor, som legges til frakten. & # 183; Havnebelastningstillegg. I en situasjon som oker overbelastning i havnen, star linjeselskapet overfor uplanlagte forsinkelser i havnen for lasting og amp; utslipp og det oker driftskostnadene i form av hoyere portavgifter & amp; fast driftskostnad til fartoyskonto. For a kompensere for dette okonomiske tapet ma fraktlinjen palegge overbelastningsavgift for last bestemt til overbelastet havn. & # 183; Valutajusteringsfaktor. Fraktruten innen konferansen kan v re et problem at de leverer fraktfaktura til avsenderen i en valuta, men padra seg all kostnaden i en annen valuta. Hvis valutakursen for den valutaen som fraktlinjen skal avgjore sine utgifter, faller unormalt i forhold til valutakursen for fraktbetaling, blir linjen utsatt for store tap. Valutajusteringsfaktor tar seg av denne ugunstige situasjonen. Det er basert pa en avtalt kurv av kostnader som holder tariffinntektene samme, uavhengig av fluktuasjon i tariffen valutakurs. & # 183; Rabat eller lojalitet rabat. En rabatt tillatt av konferansen for ekte kunder som er lojale til konferansen for a stotte. & # 183; Generell renteokning. Pa grunn av kostnadsveksten i okonomien, ma noen ganger fraktlinjen oke eller justere frakttariffen for hver vare proporsjonalt, som er kjent som General rate increase og blir varslet til handel tilsvarende. Denne typen generell prisokning er noen ganger forhandlet med fraktmottakere for gjennomforingen. & # 183; Varekassefrekvens. Ved containerfrakt gjelder generelt varekursfrekvens som betyr at fraktorer betaler fast belop per boks uavhengig av innholdets vekt. Dette kriteriet kan ikke brukes pa en spesiell type beholder som krever spesiell behandling ombord pa fartoyet og dermed ma reparere hoyere frakt. FAK (frakt av alle slag) brukes ogsa som fast rente per boks, men dette kan ikke skille mellom hoyverdige varer med lavverdige varer. Her for og etter forsendelseskostnader er terminaler, avgifter for serviceavgift, LCL-avgifter, portavgifter, containeravgiftskostnader osv. For a bli vurdert for fraktberegning av en container. I tilfelle innlandstransporttjenester er pakrevd pa transportorers transport, sa koster det a bli inkludert i frakten.


Hallo! Vil du spille i det mest populære kasinoet? Vi samlet det for deg. Gå her nå!