Skip to content

Slot Amerika

SlotAmerica Vilkar og betingelser & ndash; Facebook.

1 Om disse vilkarene.

1.1 Disse vilkarene oppretter en juridisk avtale mellom deg ("deg" eller "din") og WinterStone Games (WSG) i Sverige, et selskap registrert i Sverige med registreringsnummer 556983-8286 ("vi", "oss" eller "var") i forhold til vare spill som er gjort tilgjengelige pa Facebook, og eventuelle relaterte tjenester relatert til vare spill (sammen "Spill" eller "Spill"). Du godtar at ved a fa tilgang til og / eller spille vare spill, godtar du disse vilkarene og var personvernpolicy (se punkt 9 nedenfor).

1.2 Du godtar at du er minst 18 ar gammel.

1.3 Du kan nar som helst fa tilgang til disse vilkarene: Vilkar og betingelser.

Vi kan nar som helst endre disse vilkarene i samsvar med punkt 14 nedenfor, og din fortsatte bruk av vare spill skal bekrefte at du godtar de oppdaterte vilkarene.

2 Om tilgang til og spill av vare spill.

2.1 De spesifikke spillreglene, scoring regler, kontroller og retningslinjer for hvert spill finnes i selve spillet. Slike regler, scoring regler, kontroller og retningslinjer inngar i disse vilkarene og du er enig i at du skal overholde dem i forhold til hvert enkelt spill som du velger a fa tilgang til og / eller spille.

2.2 Du er ansvarlig for internettforbindelsen og / eller mobilavgiftene du matte padra deg for a spille vare spill. Du bor sporre mobiloperatoren din hvis du er usikker pa hva disse kostnadene vil v re for du spiller.

2.3 Vi har rett til a trekke eller endre en eller flere av vare spill (helt eller delvis) uten ansvar for deg fra tid til annen:

av tekniske arsaker (for eksempel tekniske vansker opplevd av oss eller pa internett); a tillate oss a forbedre brukeropplevelsen; der vi har juridiske grunner til a gjore det (inkludert personvern eller andre juridiske innvendinger mot innholdet eller oppforselen av vare spill); fordi det ikke lenger gjor forretningssans for oss a gi det relevante spillet; eller fordi vi har endret tjenestene vi tilbyr.

2.4 Det kan ogsa v re tidspunkter nar vare spill eller deler av et spill ikke er tilgjengelige for tekniske eller vedlikeholdsrelaterte grunner, uansett om det er planlagt eller uplanlagt.

3.1 Du godtar at du skal ta alle nodvendige skritt for a beskytte innloggingsinformasjonen din og holde dem hemmelige. Du samtykker i at du ikke skal gi innloggingsinformasjonen til noen andre eller tillate noen andre a bruke innloggingsinformasjonen din eller kontoen. I disse termer referanser til "logg inn detaljer" eller "konto" inkludere innloggingsinformasjonen din og redegjore for ethvert sosialt nettverk eller en plattform som du kan tillate vare spill a samhandle med.

3.2 Hvis du ikke holder innloggingsinformasjonen din hemmelig, eller hvis du deler innloggingsinformasjonen din eller kontoen med noen andre (enten med vilje eller utilsiktet), aksepterer du fullt ansvar for konsekvensene av dette (inkludert eventuelle uautoriserte kjop) og godtar fullstendig kompensasjon oss for eventuelle tap eller skade som kan oppsta.

3.3 Vi vil ikke v re ansvarlig for deg for tap som du lider som folge av at uautorisert person far tilgang til kontoen din og spiller vare spill, og vi tar ikke ansvar for tap eller skade som folge av uautorisert bruk, uansett om det er svindel eller pa annen mate.

3.4 Vi forbeholder oss retten til a slette din konto dersom ingen aktivitet utfores av deg i forhold til kontoen i 180 eller flere dager. I slike tilfeller vil du ikke lenger kunne fa tilgang til og / eller bruke virtuelle penger (som definert nedenfor) knyttet til den kontoen, og ingen refusjon vil bli tilbudt deg i forhold til det samme.

3.5 Du forstar at hvis du sletter kontoen din, eller hvis vi sletter kontoen din i samsvar med disse vilkarene, kan du miste tilgang til data som tidligere var knyttet til kontoen din (inkludert, uten begrensning, nivaet eller poengsummen du har nadd i vare spill og eventuelle virtuelle penger knyttet til kontoen din).

4 virtuelle penger.

4.1 Vare spill kan omfatte virtuelle valutaer som mynter, gullmynter og poeng ("Virtual Money"). Du kan kjope virtuelle penger fra oss for ekte penger hvis du er minst 18 ar gammel. Du er enig i at virtuelle penger aldri kan byttes ut for ekte penger, ekte varer eller ekte tjenester fra oss eller noen andre. Du er ogsa enig i at du kun vil skaffe virtuelle penger fra oss, og ikke fra noen tredjepart.

4.2 Du eier ikke Virtual, men i stedet kjoper du en begrenset personlig tilbakekallelig lisens for a bruke dem. Enhver balanse mellom virtuelle penger reflekterer ingen lagret verdi.

4.3 Du godtar at alt salg fra oss til deg av virtuelle penger er endelig og at vi ikke refunderer noen transaksjon nar den er gjort. Hvis du bor i EU, har du visse rettigheter til a trekke seg fra avstandskjop. V r imidlertid oppmerksom pa at nar du kjoper en lisens for a bruke virtuelle penger fra oss, begynner ytelsen av tjenestene vare umiddelbart nar kjopet er fullfort, og derfor er din rettsfrist gatt tapt pa dette tidspunktet.

4.4 Vi forbeholder oss retten til a kontrollere, regulere, endre eller fjerne virtuelle penger uten ansvar for deg.

4.5 Uten a begrense punkt 3.5, dersom vi suspenderer eller avslutter kontoen din i samsvar med paragraf 7 i disse vilkarene, vil du miste eventuelle virtuelle penger som du matte ha, og vi vil ikke kompensere deg for dette tapet eller gi refusjon til deg.

5 Brukeradferd og innhold.

5.1 Du ma overholde de lover som gjelder for deg pa stedet du far tilgang til vare spill fra. Hvis noen lover som gjelder for deg, begrenser eller forbyder deg fra a spille vare spill, ma du overholde de juridiske begrensningene eller, hvis det er relevant, slutte a fa tilgang til og / eller spille vare spill.

5.2 Du lover at all informasjon du gir oss om a fa tilgang til og / eller spille vare spill, er og skal forbli sann, noyaktig og fullstendig til enhver tid.

5.3 Fotografier, grafikk, koder eller annet materiale kan sendes, lastes opp, kommuniseres, overfores eller pa annen mate gjores tilgjengelige via vare spill av deg eller en annen bruker ("innhold"). Du forstar og er enig i at alt innhold som du kan bli sendt nar du spiller vare spill, enten offentliggjort eller privat sendt, er det eneste ansvaret til personen som sendte innholdet. Dette betyr at du, ikke oss, er helt ansvarlig for alt innhold som du kan laste opp, kommunisere, overfore eller pa annen mate gjore tilgjengelig via vare spill.

5.4 Du godtar ikke a laste opp, kommunisere, overfore eller pa annen mate gjore tilgjengelig innhold:

det er eller kan med rimelighet betraktes som ulovlig, skadelig, trakasserende, rekrenkende, rekrenkende, uanstendig eller pa annen mate innvendig; det er eller kan med rimelighet betraktes som invasiv for andres privatliv; det er sannsynlig, eller kan med rimelighet betraktes som sannsynlig a fremkalle vold eller rasemessig eller etnisk hat; som du ikke har rett til a gjore lovlig tilgjengelig (for eksempel innsideinformasjon, informasjon som tilhorer noen andre eller konfidensiell informasjon); som krenker enhver immateriell rettighet eller annen propriet r rettighet til andre; som bestar av uonskede eller uautoriserte reklame-, reklamemateriell, "junk mail", "spam", "kjedebrev", "pyramideordninger" og "# 39; eller noen annen form for oppfordring; eller som inneholder programvarevirus eller annen datakode, filer eller programmer som er utformet for a avbryte, odelegge eller begrense funksjonaliteten til hvilken som helst dataprogramvare eller maskinvare eller telekommunikasjonsutstyr.

5.5 Du godtar at du ikke vil:

bruk spillene vare til a skade noen eller for a forfolge eller plage noen; opprett mer enn en konto per plattform for a spille vare spill; bruk en annen person eller enhetens e-postadresse for a registrere deg for a spille vare spill; Bruk spillene vare til a misbruke eller fornekte deg (inkludert, uten begrensning, ved a bruke spillene vare til a etterligne noen personer eller enheter eller pa annen mate misrepresentere din tilknytning til en person, enhet eller vare spill); skjule, anonymisere eller skjule din IP-adresse eller kilden til innhold som du kan laste opp; bruk vare spill for kommersiell eller forretningsformal eller til fordel for enhver tredjepart eller a sende uonsket kommunikasjon; fjerne eller endre eventuelle propriet re merknader eller annen eierskapsinformasjon fra vare spill; forstyrre eller forstyrre vare spill eller servere eller nettverk som gir vare spill; forsok pa a dekompilere, omvendt konstruere, demontere eller hack noen av spillene vare, eller for a beseire eller overvinne noen av vare krypteringsteknologier eller sikkerhetsforanstaltninger eller data som overfores, behandles eller lagres av oss "Host", "scrape & # 39; eller samle inn informasjon om eller om andre personer som spiller vare spill, inkludert, men ikke begrenset til, noen personlige data eller informasjon (inkludert ved a laste opp alt som samler inn informasjon, inkludert men ikke begrenset til "piksler" -kartonger, grafikk utvekslingsformater ("gifs") eller lignende elementer som noen ganger ogsa refereres til som "spyware" eller "pcms" (passive samlemekanismer), selge, overfore eller prove a selge eller overfore en konto hos oss eller deler av en konto, inkludert en hvilken som helst virtuell valuta, forstyrre den normale strommen til et spill eller pa annen mate handle pa en mate som sannsynligvis vil pavirke andre spillers evne til a konkurrere rettferdig nar du spiller var Spill eller engasjere seg i sanntidsutveksling, ikke overholde krav eller forskrifter for nettverk som er koblet til vare spill, bruk spillene vare i strid med gjeldende lov eller forskrift, bruk spillene vare til a jukse eller designe eller bista med utroskap (for eksempel ved a bruke automatiserte betyr eller tredje par ty programvare a spille), eller a ellers omga teknologiske tiltak som er utformet for a kontrollere tilgangen til eller elementene i vare spill, eller a gjore noe annet som en rimelig person sannsynligvis vil tro ikke er i en rettferdig and eller disse vilkarene; eller bruk vare spill pa annen mate som ikke er tillatt av disse vilkarene.

5.6 Vi kontrollerer ikke Innhold som er lagt ut pa vare spill av andre, og derfor garanterer vi ikke noyaktigheten, integriteten eller kvaliteten pa det innholdet. Du forstar at nar du spiller vare spill, kan du bli utsatt for innhold som du kanskje anser stotende, uanstendig eller anstotende. Under ingen omstendigheter vil vi pa noen mate v re ansvarlig for innhold, inkludert, men ikke begrenset til, eventuelle feil eller unnlatelser i ethvert innhold, eller eventuelle tap eller skade av noe slag som folge av bruk av innhold som sendes, sendes, sendes eller sendes inn ellers gjort tilgjengelig via vare spill.

5.7 Vi har rett til a fjerne opplastet innhold fra vare spill hvis vi avgjor etter eget skjonn at det resulterer i eller fra brudd pa noen av disse vilkarene, eller at det kan fore til at vi eller vare spill blir ugyldige. Du bekrefter imidlertid at vi ikke aktivt overvaker innhold som er bidratt av folk som spiller vare spill, og vi gjor ingen forpliktelse til a gjore det.

5.8 Du er eneansvarlig for samspillet ditt med andre brukere av vare spill.

6 Ditt brudd pa disse vilkarene.

6.1 Vi forbeholder oss retten til a suspendere eller avslutte din adgang til vare spill (inkludert ved a slette din konto) hvis vi med rimelighet mener at du har et grovt brudd pa disse vilkarene (inkludert ved gjentatte mindre brudd). Uten begrensning vil eventuelle brudd pa paragraf 5.4 eller 5.5 sannsynligvis bli vurdert som materielle brudd.

6.2 Du samtykker i a kompensere oss, i henhold til loven, for alle tap, skade, krav og utgifter som kan oppsta ved brudd pa disse vilkarene av deg.

7 Ansvarsfraskrivelse og utgivelse.

7.1 Vi aksepterer ansvar for dod eller personskade som folge av var uaktsomhet eller vare ansatte eller agenter, og for tap eller skade som skyldes svindel hos oss eller vare agenter, eller annet ansvar som ikke er lovlig utelukket.

7.2 For eventuelle tap eller skade (bortsett fra de som er nevnt i punkt 8.1), i en periode pa tolv maneder, vil vi bare v re ansvarlige for tap eller skade som er en rimelig forutsigbar konsekvens av var uaktsomhet eller brudd pa disse vilkarene opp til verdien av belopet du har betalt til oss i 100-dagers perioden som slutter pa datoen for kravet ditt. Tap og skade er forutsigbare der de kan bli vurdert av deg og oss pa det tidspunktet du godtar disse vilkarene.

7.3 Vi er ikke ansvarlige for:

tap eller skade som ikke skyldes brudd pa disse vilkarene eller uaktsomhet eller tap eller skade som ikke er rimelig forutsigbare av deg og oss nar du godtar disse vilkarene, inkludert de tapene som oppstar som en bivirkning av forutsigbare tap. Dette kan omfatte tap av data, tap av muligheter, serviceavbrudd, datamaskin eller annen feil pa enheten eller okonomisk tap; noen okning i tap eller skade som folge av brudd pa deg av noen av disse vilkarene og betingelsene; eller tekniske feil eller mangel pa tilgjengelighet pa nettstedet vart, spill og / eller sosiale medier der disse ikke er innenfor var rimelige kontroll.

7.4 Vi gir vare spill samme ferdigheter og omsorg som andre lignende spillleverandorer, men du anerkjenner at din eneste rett med hensyn til eventuelle problemer eller utilfredshet med noen av vare spill er a avbryte bruken av spillet og vi er ikke ansvarlige eller ansvarlig for eventuelle avbrudd eller feil som du kan oppleve nar du spiller vare spill.

7.5 Eventuelle tilleggsrettigheter som du har som forbruker forblir upavirket av disse vilkarene.

8 Intellektuell eiendom.

8.1 Du anerkjenner at all opphavsrett, varemerker og andre immaterielle rettigheter i og knyttet til vare spill (annet enn innhold som er bidratt og eies av spillere) eies av eller er lisensiert til oss.

8.2 Mens du overholder disse vilkarene, gir vi deg et ikke-eksklusivt, ikke-overforbart, personlig, tilbakekallbart, begrenset lisens for a fa tilgang til og bruke vare spill (men ikke det relaterte objektet og kildekoden) for din egen personlige privat bruk, i hvert tilfelle forutsatt at slik bruk er i samsvar med disse vilkarene. Du godtar ikke a bruke vare spill til noe annet.

8.3 Du ma ikke kopiere, distribuere, gjore tilgjengelig for publikum eller lage noe avledet arbeid fra vare spill eller deler av vare spill, med mindre vi forst har avtalt dette skriftlig.

8.4 Spesielt, og uten a begrense anvendelsen av paragraf 8.3, ma du ikke gjore noe tilgjengelig med fusk eller teknologiske tiltak som er utformet for a kontrollere tilgangen til eller elementene i vare spill, inkludert a gi tilgang til en hvilken som helst virtuell valuta, enten gratis grunnlag eller annet.

8.5 Ved a sende inn innhold (som definert i punkt 5.3) via vare spill du:

representerer at du er fullt berettiget til a gjore det; gi oss og vare konsernselskaper rett til a redigere, tilpasse, publisere og bruke oppforingen og eventuelle avledede arbeider vi kan lage fra det, i alle medier (om det eksisterer na eller i fremtiden), til ethvert formal, i all evighet , uten betaling til deg; bekreft at du kanskje har det som er kjent som "moralske rettigheter" i innholdet, for eksempel retten til a bli oppnevnt som skaperen av oppforingen din og rett til ikke a ha arbeid utsatt for nedsettende behandling. Du samtykker i a frafalle slike moralske rettigheter du matte ha i Innholdet; og samtykker i at vi ikke har noen forpliktelse til a overvake eller beskytte dine rettigheter i ethvert innhold som du kan sende til oss, men du gir oss rett til a handheve dine rettigheter i det innholdet hvis vi vil, inkludert men ikke begrenset til a ta rettslige skritt (til var pris) pa dine vegne.

8.6 Du ma ikke kopiere, distribuere, gjore tilgjengelig for publikum eller lage noe avledet arbeid fra innhold som tilhorer noen annen spiller i vare spill.

Din bruk av Tjenestene er underlagt vilkarene i var personvernpolicy [a], som herved er innlemmet i denne avtalen. Du tillater oss a bruke informasjon samlet inn gjennom Tjenestene angaende deg og din bruk av Tjenestene i samsvar med var personvernpolicy. Du anerkjenner og godkjenner videre at eventuelle tvister knyttet til personvernspolitikken, inkludert sikkerhets- eller personvernbrudd, vil bli underlagt de ansvarsbegrensninger og tvistelosningsbestemmelser som er angitt i denne avtalen.

Vi kan knytte til tredjeparts nettsteder eller tjenester fra vare spill. Du forstar at vi ikke gir lofter om innhold, varer eller tjenester levert av slike tredjeparter, og vi stotter ikke det samme. Vi er heller ikke ansvarlige for deg i forbindelse med tap eller skade forarsaket av slike tredjeparter. Eventuelle kostnader som du padra deg i forhold til disse tredjepartene, er ditt ansvar. Du forstar at nar du oppgir data til slike tredjeparter, gir du den i samsvar med deres personvernpolicy (hvis noen), og var egen personvernpolicy gjelder ikke i forhold til disse dataene.

11 Overforing av disse vilkarene.

Vi kan onske a overfore all eller en del av vare rettigheter eller ansvar i henhold til disse vilkarene til noen andre uten a fa ditt samtykke. Du er enig i at vi kan gjore det, forutsatt at overforingen ikke signifikant ulempe deg. Du kan ikke overfore noen av rettighetene vi gir deg under disse vilkarene, med mindre vi forst er enige om dette skriftlig.

12 Hele avtalen.

Disse vilkarene angir hele avtalen mellom deg og oss angaende vare spill (som definert i punkt 1) og de erstatter alle tidligere avtaler og forstaelser mellom deg og oss. Hvis du ogsa far tilgang til eller spiller vare spill via andre plattformer, gjelder ulike vilkar for disse spillene.

13 Endringer i disse vilkarene.

Vi forbeholder oss retten til a oppdatere disse vilkarene fra tid til annen ved a legge ut den oppdaterte versjonen her: Vilkar og betingelser. Vi kan gjore det fordi vi forandrer naturen til vare produkter eller tjenester, av tekniske eller juridiske grunner, eller fordi behovene til var virksomhet har endret seg. Du godtar at hvis du ikke godtar noen endringer i vare vilkar, sa skal du straks slutte a fa tilgang til og / eller spille vare spill.

Hvis noen deler av disse vilkarene anses a v re ugyldige eller ikke kan handheves i henhold til gjeldende lokale lover eller ved en rettslig domstol, skal denne delen tolkes pa en mate som er i overensstemmelse med gjeldende lovgivning for a gjenspeile var opprinnelige intensjon og resten av disse sa snart som mulig Vilkarene skal forbli gyldige og handheves.

16 Frafall av vare rettigheter.

Var unnlatelse av a utove eller handheve noen av vare rettigheter under disse vilkarene frafaller ikke var rett til a handheve slik rett. Ethvert frafall av slike rettigheter skal bare v re effektivt dersom det er skriftlig og signert av oss.

17 Klager og tvistelosning.

De fleste bekymringer kan loses raskt ved a kontakte oss pa [email protected]

I det usannsynlige tilfelle at vi ikke kan lose din bekymring, og du onsker a bringe rettslige skritt mot oss, skal disse vilkarene styres av og tolkes i samsvar med svensk lov.

18 sporsmal om disse vilkarene.

Hvis du har sporsmal om disse vilkarene eller vare spill, kan du kontakte oss via e-post pa [email protected] ".

Disse betingelsene ble sist oppdatert 19. november 2014.


Hallo! Vil du spille i det mest populære kasinoet? Vi samlet det for deg. Gå her nå!