Skip to content

Signaalwoorden.

Angi hvilken forbindelse der mellom de forskjellige avsnittene og / eller setningene eksisterer ved hjelp av signalord. Signalord blir ogsa indikatorer for forbindelsesordene som heter. Bruk dem ofte: i mange tekster star det for lite enn for mye. Signalordene hjelper leseren, gir struktur til teksten og sorger for sammenheng mellom avsnittet.

Se den filmpje av HvA Taaluniversum over bruk av signalwoorden:

Oversikt signalwoorden.

Welk signalwoord er pa sitt sted, ligger ved den type forbindelse. Her er de mest forekommende signalordene:

Signalord av tid: forst, deretter, etterpa, da, ti slotte etc.

Signalord fra sted: her, der, hvor, hvor, pa hvilken etc.

Signalord fra motsetning: men, men, derimot, selv om

Signalord fra opsomming: og, ogsa, dessuten, dessuten, ti forste, to andre osv.

for det synspunkt: til min mening, konkluderende, kortom, dus.

for argumenter som loses av andre argumenter: i utgangspunktet & # 8230 ;, overigens, nog afgezien van, trouwens.

for argumenter som horer til andre argumenter: der kommer, s rlig ogsa fordi.

for argumenter som de andre argumentene forsvarer: vil, nemlig fordi.

Signalord avklaring: sa, fordi, derfor, dermed.

Se et eksempel pa bruken av signal- og referanser i teksten. Gjor ogsa de ordskiltene signalordene for a se om du kan plassere de riktige signalordene i setningene.


Hallo! Vil du spille i det mest populære kasinoet? Vi samlet det for deg. Gå her nå!