Skip to content

Rydhave Slot.

Jeg fotsporet av store personligheter.

Gjennom tiden har Rydhave Slot v rt bolig for en hel del av Danmarks kjente adelssl gter. So when we walk around the castle, we meet the historical shadows of store and exciting personalities.

Vi moter Gyldenstjerne, Kalf og Banner, Rostrup og Kaas. Lykke og Brahe og von Numsen. Vi moter den ulykkelige Birgitte Rosenkrantz, var kjente ghost, som mistet hodet fordi hun mistet sin hjerte til den forkerte. Den forbudte forbindelsen fikk Christian d. 4 satte en stopper for da han beordret hende halshugget en dejlig forarsdag i 1603.

Vi moter den beromte Malte Sehested, som under 30-arskriget reddet Christian d. 4. liv! Kammerherre Niels Sehested som bortfort en jomfru. Og grev Raben, den gale greve, som gravede en frodam i skogen til sine importerte franske fetter og bade skod bjorne, en tjener og en heks!

Blandt Rydhaves sterke kvinner finner vi Berethe Knob, som kjempe ih rdigt mot Skipper Clements bondeh r. Vi finner Margrethe Reedtz, som opprettet den forste skolen pa Rydhave i midten av 1600-tallet, og forfatteren Jo Jakobsen, som likevel ivrig kjemper for kvinners rettigheter.

Under krigen ble det kjempe mot tyskerne. Slottets eier Christian Elmholt ble opfordret til a samle en flok modige menn og finne en egnet nedkastningsplass nord for Vinderup. Den forste sendings containeren ble lagret i skovfogedhusets k lder.

Senere gravede de en hule langt ned i skogen, where weapons and explosives were collected and repackaged. Adgang til hulen got man via a small watercourse, and the limb was well camouflaged with a pinned fir tree. Hulen ble aldri avsloret, og den kan fortsatt finnes.


Hallo! Vil du spille i det mest populære kasinoet? Vi samlet det for deg. Gå her nå!