Skip to content

Paradise casino korea

Opprett en hoyere livskvalitet og en lykkeligere fremtid.

Paradiset bidrar til den nasjonale okonomien av reiselivsbransjen.

Design livet som kunst, kunst som liv.

Siden det ble etablert i 1972, har Paradise Group vokst basert pa sin folkemessige ledelsesfilosofi. Den forsoker a gi tilfredsstillelse og lykke i livet for sine ledere og ansatte samt kunder. Vi har langutviklede evner pa ulike omrader, inkludert kasinoer eksklusive for utlendinger, hoteller, reise og fritid og til slutt utvidet til bygging og produksjon.

Vi har alltid jobbet hardt for a oppfylle vart samfunnsansvar under bedriftens oppdrag, "Return corporate profits for society." Som en del av denne innsatsen har vi drevet Kaywon School of Arts, Kaywon High School of Arts, Paradise Culture Foundation, Paradise Velferd Foundation, og Museum of Korean Modern Literature.

I 2010 erkl rte vi Paradise Way for videre innovasjon av Paradise Group, og vi har siden strebet pa ulike mater a styrke ledelsens og ansattees evne til a tilby differensierte erfaringer for kunder og forbedre vart merkevarebilde.

Paradise City, Koreas forste store omfattende turisme resort planlagt a apne i 2017, vil v re en milep l i reiselivsn ringen i Korea. Na har vi en mulighet til a bevege seg utover et sekund og bli en global spiller. For a v re forberedt pa en slik mulighet, er vi fremme innovasjon av bedriftsledelse for a bryte ut av det gamle paradigmet og praksis over forretningsstrukturen, forretningsmetoder og bedriftskultur.

Med en visjon om a bli Koreas representative IR (Integrated Resort) innen 2020 gjennom en slik innsats, har alle ledere og ansatte i Paradise Group, inkludert meg selv, den samme drommen om a forme fremtiden gjennom innovasjon med svekkende endring.

Vi vil strebe etter a gi ny verdi til kundene ved kreativ ledelse som kombinerer kunst og vitenskap, og dessuten a bli et globalt selskap for a vinne verdens hjerte.

Bedriftshistorie av paradiset.

Presentasjon juli 2013 Paradise Global Incheon Casino overfort til Paradise Segasammy (na Paradise Casino Incheon). November 2012 Paradise feiret sin 40 ars jubileum og erkl rt Vision 2020. Juli 2012 Paradise Segasammy etablert. Juni 2012 Paradise Jeju fusjonerte (na Paradise Casino Jeju Grand). Mai 2012 Et joint venture signert med Segasammy Holdings of Japan. Oktober 2011 Paradise valgt som foretrukket forhandler for fase II utvikling av IBC-I sonen i Yeongjong Island. April 2011 Etisk ledelse erkl rt. Mai 2010 Paradise mate erkl rt. Februar 2010 Kaywon School of Arts apnet.

Den forste paradisprisen tildelt. November 2002 Paradise oppfort i KOSDAQ. Paradisets 30-arige historie publisert. Juni 2001 Paradise International, japansk datterselskap av paradis, etablert. Januar 2001 etablerte Paradise Casino Training Center. April 2000 Olympos Tourism kjopt.

1990s september 1999 apnet Paradise Hotel Busan sin nye bygning. November 1997 apnet museum for ostvest-litteraturen (na museet for koreansk moderne litteratur). Juni 1996 tildelt Safari Park Hotel og Casino premierministerens anbefaling. Februar 1996 Casino Operasjonskomite organisert. Juni 1995 Casino virksomhet skilt fra Paradise Beach Hotel (for a bli Paradise Casino Busan). Februar 1995 Paradise Group kultur erkl rt. Desember 1994 Wookyung Culture Foundation (na Paradise Welfare Foundation) etablert. Mars 1993 apnet Kaywon Sculpture Art College (na Kaywon School of Art and Design). Juni 1992 Paradise Jeju utvikling apnet Grand Casino (na Paradise Casino Jeju Grand). Oktober 1991 etablerte Wookyung Construction (na Paradise Construction). November 1989 Kenya Honorary Consulate General etablert i Korea. Mars 1989 Wookyung Culture Foundation (na Paradise Culture Foundation) etablert. Desember 1987 etablerte Doosung (na Paradise Casino Jeju Lotte). Februar 1982 Far East Sprinkler (na Paradise Industry) kjopt. November 1981 ble Paradise Beach Hotel (na Paradise Hotel Busan) etablert. Mars 1980 Kaywon High School of Arts etablert.

1970s oktober 1979 etablerte Kaywon Education Foundation. Mai 1974 Paradise Investering og utvikling Kenay etablert i oktober 1972 Paradise Jeju Development etablert. Juli 1972 Paradise investering og utvikling (na paradis) etablert. Mars 1968 Olympos Tourism apnet sin Walkerhill-gren (na Paradise Casino Walkerhill). August 1967 Koreas forste kasino eksklusive for utlendinger (na Paradise Casino Incheon) apnet. Juli 1965 Olympos Tourism etablert.

Stiftelsesformann, Rak-won Chun (pennens navn Wookyung)

Senestformand Rak-won Chun ble fodt i 1927. Han ble administrerende direktor i Olympos Hotel Incheon (na Paradise Hotel Incheon) i 1965 og innsa at hans langkjente drommer en etter en bidrar til den okonomiske utviklingen av Korea ved a fremme turistn ringen av Korea. Han apnet Koreas forste kasino eksklusive for utlendinger (na Paradise Casino Incheon) i 1967 og Paradise Casino Walkerhill i 1968. I 1972 etablerte han Paradise Investment & Development, helt fra begynnelsen av Paradise Group. I forste fase fokuserte han pa kasino- og hotellvirksomhet og utvidet virksomhet til Busan, Jeju Island og Kenya. Pa 1990-tallet gikk Paradise inn i omrader av produksjon og konstruksjon som er relatert til hovedvirksomhetsomradet og ble et mellomstort reiselivs- og servicevirksomhet.

Tegnet pa det oversjoiske nettverket som ble bygd i prosessen med a styre reiselivsvirksomheten, fungerte Mr. Chun faktisk som en uoffisiell diplomat. Han spilte en avgjorende rolle i a fa stotte fra afrikanske IOC-medlemmer for Seouls utvalg som vertsby i 1988-OL.

Han ble til og med utnevnt av presidenten i Kenya som resradgeneral som anerkjennelse for sin effektive styring av Paradise Hotel Safari Park i Kenya. Da han var leder av Korea Ski Association, populariserte han ski i Korea ved a utvide utveksling med ledende land pa ski.

For a oppfylle samfunnsansvar, etablerte sen president Rak-won Chun ikke bare Kaywon Education Foundation, Kaywon School of Arts, Kaywon High School of Arts og Kaywon Sculpture Art College (na Kaywon School of Art & Design), men ogsa Wookyung Culture Foundation (na Paradise Culture Foundation), Wookyung Welfare Foundation (na Paradise Welfare Foundation) og Museum for Ostvest-litteratur (na Museum of Korean Modern Literature), og dermed returnere selskapets fortjeneste til samfunnet.

Ledelsesfilosofien til den sene ordforeren var basert pa respekt for mennesker. Som et resultat har Paradise Group beholdt en unik bedriftskultur med fokus pa hengivenhet, overveielse og ledelse preget av deling. Grunnfilosofien om respekt for ledere og ansatte forer til utvikling av kvalitetstjenester for kunder og at fruktene av vekst bidrar til samfunnets velstand og nasjonen har blitt sendt ned til denne dagen.

Selskapets identitet til Paradise Group.

SYMBOL Temaet for gruppesymbolet er "et skapelses-tre". Fra begynnelsen av paradiset begynner symbolet med konsernets strategi og visjon a vokse for kreativitet og innovasjon, samtidig som den uttrykker konsernets grunnfilosofi for a returnere resultatene av veksten til samfunn og nasjon. ORDLISTE Ordmerket er en typografisk presentasjon av selskapet som representerer konsernets identitet som omfatter kunst og vitenskap. Det var designet for a formidle klassisk autentisitet og moderne forfining samtidig som det ble vurdert alle forretningsomrader for tiden og mulighet for utvidelse i fremtiden. BRAND IDEA Artful Enjoyment.

Artful Enjoyment er designkonseptet av Paradise Groups merkeidentitet. For a posisjonere selskapet konkurransemessig blant verdensberomte gjestfrihetsselskaper, er det nodvendig a holde styringsfilosofien til Paradise Way og kundens verdi av Vision 2020. Artful Enjoyment er ikke bare et middel til a presentere merkevaren som uovertruffen fra andre merker, men ogsa et malbilde som merkevaren ma forfolge. Paradisregler Gruppe CI Symbolmerket og fargen til Paradise Group bor folge reglene uten a gi et konsekvent bilde og kan ikke endres vilkarlig.

Paradise Group CI kan ikke brukes uten tillatelse fra selskapet. Enhver bruk uten tillatelse er underlagt juridisk ansvar.


Hallo! Vil du spille i det mest populære kasinoet? Vi samlet det for deg. Gå her nå!