Skip to content

Leverandorretningslinjer.

FitFam & trade; Fest Retningslinjer for leverandordeltakelse.

FitFam & trade; Fest Retningslinjer for leverandordeltakelse.

1. Allokering av boder og plass er strengt pa forstegangs forstegangsbasis.

2. Leverandorer ma ankomme sa tidlig som klokken 07.00 og v re fullt opprettet klokken 8.30.

3. Alle kjoretoy ma fjernes fra oppsettet to timer for starten av arrangementet og ma bruke tildelt parkeringsplass / plass.

4. Alle leverandorer skal selge strengt innenfor kategoriene de spesifiserte.

5. Alle boder er gitt for en enkelt deltaker og deling er ikke tillatt under noen omstendigheter.

6. Leverandorer har ikke lov til a selge brus eller alkoholholdige drikker av vann eller merkevarer.

7. Cocktailleverandorer ma bare selge sine cocktailer som er tillatt for salg.

8. Alle leverandorer skal v re pent kledd og ha passende kl r (forkl r, hansker, skjeggmasker, sanitizers osv.).

9. Leverandorer er ansvarlige for a holde deres tildelte omrade rent, ryddig og ordnet.

10. Leverandor ma ha individuell beholder for avfallshandtering.

11. Elektrisitet. Bare leverandorer som betaler for strom, har lov til a bruke sine personlige forlengelseskabler for enkel stromtilkobling.

12. Kun engangsplater / kopper og bestikk er tillatt, i tilfelle du har gatt tom for forsyninger, ta kontakt med en FitFam Fest-representant (et gebyr gjelder).

13. Leverandorer anbefales a gi pakker og plastposer til festivalgjestene a ta en takeaway-losning.

14. Leverandorer anbefales a ha servitorer eller assistenter for a fremme, utdanne og betjene festivalgjester.

15. Leverandorer anbefales a ha praktiske menyer med priser tydelig vist for festivalgjester.

16. Smak porsjoner er vanligvis et salgsargument, sma porsjoner til fornuftige priser, slik at gjestene kan smake mat fra stallen din er tilradelig. Arsaken til denne tiln rmingen er a sikre at gjestene far mulighet til a kjope fra de fleste leverandorer.

17. En storre del av mat kan bli priset i henhold til selgerens skjonn. Hvis du bare har ett smakalternativ pa menyen, er dette greit.

18. Ta med POS-enheten din slik at gjestene kan betale med kort; bor de ga tom for penger pa stallen din.

19. Salg av utgatt eller ugyldig mat / drikke ville bli stoppet umiddelbart hvis vi mottar klager fra minst 3 gjester.

20. Vennligst ta med tilstrekkelig kontante forandring, da dette synes a v re et problem fra tidligere ar og prove og pris innenfor 000-tallet (100-200-1000-3000 etc), slik at endring ikke vil v re et problem.

21. Leverandorer forventes a ta fullt ansvar for deres salg og penger, og FitFam Fest vil ikke holdes ansvarlig for tap av fond eller skade pa eiendom.

22. V r oppmerksom pa at FitFam Fest forbeholder seg retten til a ta ut / fjerne noen leverandor som ikke overholder setningen ovenfor.

23. INGEN VENDORER ELLER DERES REPRESENTANTER bor utfore seg pa en mate som er stotende mot generelle standarder.

24. Leverandorer skal ansette det hoyeste nivaet av profesjonalitet og innredning i forhold til gjester og bor avsta fra a engasjere seg i altercations med gjester. Tilfeller av denne typen skal umiddelbart henvises til n rmeste FitFam Fest-representant.

25. FitFam Fest forbeholder seg ogsa retten til a skjerme alle boder og ekskludere upassende elementer. I tilfelle uhensiktsmessig oppforsel vil boder bli tvunget til a lukke og alle avgifter vil bli fortapt.

26. FitFam Fest forbeholder seg retten til a allokere eller omfordele boder ut fra uforutsette omstendigheter.

27. Avbestilling av bestilling og refusjon er gjenstand for videresalg av stall av FitFam Fest bare og tiltrekker boter pa ikke mer enn 50% av stallprisen.

28. FitFam Fest aksepterer kun full betaling for boder innenfor godkjent betalingsramme som skal overfores i utvelgelsesperioden.

29. Stromforsyning vil bli gjort tilgjengelig for utstyr som ikke overstiger 13 Ampere, vi har ogsa en grense for antall utstyr som leverandorene kan ta med til arenaen.

Juridisk ansvarsfraskrivelse: INFORMASJON PA DETTE WEB-STEDET ELLER EN ANNEN WEBSITE AV FITFAM FEST EVENTS, SAMTID MED DETS DATTER, DIVISJONER OG AFFILIATER, LEVERES "SOM DEN ER" UTEN GARANTI AV NOEN SLAG, UTTRYKKELIG ELLER UNDERFORSTATET, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL , UNDERFORSTATE GARANTIER OM SALGBARHET, GODTGJORELSE FOR ET BESTEMT FORMAL ELLER IKKE-OVERTRYKKELSE. INFORMASJON PA DENNE NETTSIDEN ER UNDERGJENGELIG A ENDRE UTEN MELDING!

FitFam & trade; Fest er en merkevare av Fritz International.


Hallo! Vil du spille i det mest populære kasinoet? Vi samlet det for deg. Gå her nå!