Skip to content

Gratis markedsforingstips.

Fa gratis markedsforingstips for vekst av din bedrift.

Scorende salesbrieven skriv.

De salgsbrev som en del av din direkte mail-handling er et bevisst og kraftfullt salgsinstrument. Du vil ha din omsetning og lonnsomhet, og du kan ogsa oke. Dette er selvsagt sa lavt som mulig. De fleste bedrifter er imidlertid ikke tilfredse med resultatene av salgsbrev. Op 9 av 10 brev er svaret lavt. Vaak ligger det til darlig skrevet brev. I denne artikkelen far du handkl r for a lage effektive, scorende salgsbrev.

De forberedelse av din salgsbrev.

En salgsbrev er spesielt en sterk salgsinstrument hvis din bedrift ikke er eller en begrenset antall representanter kan tilby. Dit ser vi bl.a. tilbake ved mindre tegn. Ditt produkt selger seg ikke av seg selv, i lopet av salgsprosessen er det forklaringen nodvendig. Die toelichting geeft u in de verkoopbrief, al dan niet samen met een bijgevoegde brochure. Voor scorende verkoopbrieven geldt: een goede voorbereiding is het halve werk. Under forberedelsen samler du all informasjon om produktet som star sentralt i salgsbrevet. Hva er produktegenskapene? Hva er de bruksmuligheter og fordelene med din produkt? Samle ogsa informasjon om dine viktigste konkurrenter. Pa hvilke punkter utmerker du produktet? Sta sikkert stil med onskene og behovene til din malgruppe. Legg til rette for dine tanker for en rekke forhold. Etter forberedelsen er det pa tide a ga i gang.

De faste elementene til din salgsbrev.

Alle gode salgsbrev inneholder folgende elementer:

Aanhef Eerste alinea Tekst mellom forste og siste ledd Siste deltekst Innlegg PostScript.

De tilhef ma v re personlig: Dear Mr. Jansen, eller hvis du kjenner noen bedre kjent 'Beste Jan' .. En mann horer ingenting som helst enn sin egen navn.

Uit den boze zijn: 'L.S.', 'Betreft', 'Dato postmerk' og 'Geachte heer'. Waarom? Fordi det er helt fjernt, er det vitnesbyrd om desinteresse fra brevskriveren for de adresserte.

Volstrekt dodelijk voor de effectiviteit zijn een heer met dame aan te spreken (of omgekeerd) en een verkeerde spelling van de naam. Ogsa et annet navn i adresseringen enn det som er skrevet i begynnelsen er en grunn for at en salgsbrev blir sa i pakken.

Den forste paragrafen er en av de byggstenene fra salgsbrevet som alltid blir lest (s rlig den forste setningen). Det er her sak med doren i huset for a falle. Som de amerikanerne som treffend sier: "Brann din storste pistol forst". Har du noe nytt a rapportere? Kan menn na kjope ditt produkt med en fast rabatt? Vri det ikke om igjen. Ta ikke lang opplop. Preferably contains the first sentence also the name of the product that you mention in the brief. Den forste setningen ma pakkes, slik at lesernes oppmerksomhet blir trukket. For eksempel i form av en foresporsel / problem hvor kunden er forutsett og det tilbudte produktet en losning for tilbyr.

Tekst mellom forste og siste ledd.

Dette er den tekstdelen (som ikke er delt inn i noen fa avsnitt), der du argumenterer for hvorfor menn skal kjope produktet. Hier worden de (kale) product eigenschappen doorvertaald in productvoordelen voor de klant. En vanlig feil er at du fortsetter a stave i det navnet av egenskaper. Og du ikke i situasjonen av kunden flyttes. Skriv derfor ikke 'Var nye skriver har ekstraordin re skrivegenskaper', men 'Takket v re var revolusjonerende Printer er levetiden for utskriften med 50% forlenget og fargen forbedret. 'Unnga lange oppsummeringer av produktfordeler i kortfattet. Meld bare de viktigste punktene. Verdieping kan skje i en brosjyre. I denne delen av salgsbrevet kan du fortsette folgende arbeids- eller arbeidsplan:

1. Det problemet hvor kunden star for.

Gjenta kjernen av meldingen som nevnt i forste ledd. Herhaling er en av de allerbelangrijkste reglene (kanskje selv de aller viktigste) for skrivelsen av salgsbrevet: 'Fortell hva du vil fortelle, fortell det deretter og fortell hva du har fortalt'

Har du tenkt pa bruken av en "testimonial", det vil si en vriende uttale fra en tilfreds kunde? La det vel v re pa det folgende: velg en troverdig person og bedrift, spor om tillatelse, gi navn og firma konkret (sa ikke en leder av en stor bedrift ", men for eksempel 'Piet Kessels, produktmanager van de firma ...).

Kjernen av meldingen blir gjentatt. Her far kunden ogsa det dukker i bakken for a kjope over. For eksempel ved a ha en god oppmerksomhet i det fremtidige utsagnet ('hvis du bestiller, sa far du en klokskap') av rabatt a tilby. Gjor her ogsa klart hva kunden ma gjore nar han onsker a kjope produktet. Bellen? Et portfritt svarkort fyller ut? V r sikker pa at salgsbrevet som de prospektive nattkarene utgar. Husk at det siste avsnittet blir lest. Gir deg en gave til kunden, sa kaller du alltid pengene.

Her skjer fortsatt de mest merkelige ting. Onleesbare, rommelige og sma i hverandre, en signatur som er fra en annen enn den signatar, eller det er ingen signatur. Av nok erger: 'i.o'. Oftewel: In opdracht getekend. Det er utelukkende dodstegnet for hver salgsbrev. Want de korte er en personlig salgsinstrument, rettet mot den ene personen til den andre. Under den korte er en rimelig lesbar signatur, med under navnet, funksjonen og telefonnummeret til mannen eller kvinnen i sporsmalet. Bruk en annen farve for signaturen. Har kort et svart brev, bruk helst bla for underskrift. Legg inn din handtekening selv, med handen, hvis det ikke er for store antall brev.

Den naschrift er en av de storste oppmerksomhetstrekkene i kortfattet. 99 av 100 personer leser det som det forste eller en av de forste elementene. Og det gir forfatteren sa en fantastisk mulighet til a sende budskapet kort og kraftig for fotlyset. Gi dette en ekstra stimulans for kjop ('Hvis du bestiller et produkt, gir vi deg en ekstra rabatt pa 10 prosent') av gjentatte ganger det viktigste argumentet for kjop. En salgsbrev uten P.S. er enkeltweg geen verkoopbrief.

Respons meten og vergroten.

Hva er en god respons? Det er ingen regler for dette, men a gi en ide: en god brev, pa riktig tidspunkt, en god kampanje tilbud sammen med en sterk adressfil ma gi et svar pa 5 til 10 prosent pa. Det vil si per 1000 sendte brev, 50 til 100 reaksjoner. Til slutt vil jeg gjerne ha noen tips til a gi meg:

Onthoud: en motvallende respons ligger aldri til kunden, men bare til deg selv!

Beveg deg med hvert ord, og enhver mening som du legger pa papiret i kundens sko. Sett pa knappen selv: tenk at du skriver en kj rlighetsbrev.

Tenk deg godt om et & # 8216; tilbud han kan ikke nekte & # 8217 ;.

Sorg for at din adressebestand er pa orden. Sjekk regelmessig kvaliteten: For eksempel, dor hvert halvar, steekproefsgewijs a bellen.

Liever drie maal en mailing aan steeds dezelfde groep van 1.000, dan eens een mailing aan 3.000 mensen. Den forste tilgangen gir et betydelig hoyere respons pa (ca. tre ganger sa hoyt).

En tydelig, kraftig signatur under kort gir et betydelig hoyere svar pa enn en utelukkelig klage.

Send aldri en brosjyre av katalog uten en folgeseddel. Zoiets er en enorm misset mulighet. Du stopper for all del i en enveloppe, og hvorfor skulle du ikke fa en nyhetsbrev?

Prov i din salgsbrev ikke mer enn bare ett budskap om a bringe. Dat er nemlig al vanskelig nok.

En gave oker responsen. Hvor mye er det som henger av betydningen av det gave til kunden. Ogsa her gjelder igjen: lever deg i kunden i.

Du far omtrent 30 prosent mer respons hvis du viser produktet i en brukssituasjon.

Det avbilder av bilder gir storre respons enn bildet av tegninger.

Fordeler fra hverandre oppgis.

Det omtaler produktresumeene i en separat ramme gir deg et hoyere svar pa.

Gi ikke opp. Har din forste salgsbrev en liten respons, send sa raskt en sekund. Paminn deg ogsa her: bruk den store kraften fra repetisjonen.


Hallo! Vil du spille i det mest populære kasinoet? Vi samlet det for deg. Gå her nå!