Skip to content

– European CDM – – PowerPoint PPT Presentasjon.

- Europeisk CDM -. Slot bytte. For a dra nytte av animasjonsinnstillingene som finnes i denne presentasjonen, foreslar vi at du viser ved hjelp av lysbildefremvisning. For a starte showet klikker du 'View - Slide Show'. neste side. - Europeisk CDM -. Slot bytte.

PowerPoint Slideshow om '- European CDM -' - lisbet.

Last ned na En bilde / lenke nedenfor er gitt (som det er) for a laste ned presentasjonen.

Nedlastingspolicy: Innhold pa nettstedet er gitt til deg som for din informasjon og personlig bruk og kan ikke selges / lisensieres / deles pa andre nettsteder uten a fa samtykke fra forfatteren. Mens du laster ned, kan det hende at utgiveren har slettet filen fra serveren av en eller annen grunn, ikke kan laste ned en presentasjon.

For a dra nytte av animasjonsinnstillingene som finnes i denne presentasjonen, foreslar vi at du viser ved hjelp av lysbildefremvisning.

For a starte showet klikker du 'View - Slide Show'.

Slot Swapping er foreslatt som en forbedring for a oke fleksibiliteten i det nav rende europeiske flytrafikkflowstyringssystemet, noe som gir flyselskapene storre kontroll over driften av sine flyreiser i Europas overbelastede kjerneomrade.

Folgende sider illustrerer ideene bak Slot Swapping.

og den foreslatte prosessen.

Samarbeidsprosedyre.

Besok den europeiske CDM-nettsiden pa.

for mer informasjon.

Formalet med Slot Swapping er a gi flyselskaper fleksibiliteten til a prioritere sine mest kritiske flyreiser, blant flere av sine reiser gjennom samme overbelastede omrade (CFMU-forordningen).

Denne prioriteringen vil bli oppnadd ved a bytte CFMU-sporene pa to fly.

Et fly CFMU-sporetid bestemmes av sin mest strafferende regelverk (det er i hovedsak det mest overbelastede omradet gjennom hvilket det gar, CFMU-forskriften som gir den storste forsinkelsen).

Derfor ma flyene som byttes ma ha samme mest straffebestemmelsesregulering.

Forutsatt at byttet ikke har negativ innvirkning pa annen trafikk ved a overbelaste andre omrader av luftrommet, kan sporene byttes mellom de to flyene som gar gjennom samme strafferegulering. Flyene trenger ikke a ga fra samme flyplass.

Sa hvordan ville Slot Swapping oppnas? ...

Flyselskapet forstar sine egne operasjonelle behov og prioriteringer bedre enn noen andre.

Derfor er Flyselskapsoperasjonssenteret (AOC) ansvarlig for a bestemme hvilke slots det onsker a bytte, og be om denne bytte.

Bare CFMU har fullt bilde om tilgjengelig kapasitet og forventet lasting av det europeiske luftromsnettverket.

Derfor vil CFMU v re ansvarlig for a kontrollere effekten av den foreslatte swap.

Det neste lysbildet illustrerer den foreslatte prosessen for Slot Swapping,

og informasjonsutvekslingen som vil finne sted.

Den foreslatte Slot Swapping-prosessen.

Forst og fremst trenger AOCer tilgang til spilleautomater for a vurdere hvilke sporbytter som er mulig for a oppna prioritering de krever.

Dette er allerede tilgjengelig via "CFMU terminal" (RTA eller RCA).

Slot bytte foresporsel.

Vurdere prioriteringer og.

alternativer for prioritering.

Sjekk gjennomforbarheten av.

slot bytte foresporsel.

Bytt godkjent, nye CTOTer.

... og hvis bytte godkjent.

De neste 3 lysbildene presenterer 3 scenarier som ser n rmere pa slot-swaps, og de faktorene som vil avgjore hvorvidt en foreslatt spilleautomat er mulig. Dette viser kontrollene som CFMU matte gjore for godkjenning eller avvisning av en spilleautomatforesporsel.

JJK456 er en tidskritisk flytur. Dette kan v re pa grunn av navoperasjoner, utgangsforbud for flyplasser, restriksjoner for besetningstimer eller mange andre grunner. En slot-bytte blir bedt om av AOC for a fremme spaltiden ved MPR pa JJK456 av.

30 minutter, for a ta sporet av den mindre kritiske JJK123.

Siden begge flyreiser er underlagt kun en regulering (den samme), vil spaltbyttet ikke pavirke andre regler og bor v re mulig.

Flight ID ETO Slot Time.

ABC334 09:32 09:50.

LMN945 09:36 09:55.

JJK123 09:40 10:00.

PPL078 09:42 10:05.

KDF223 09:43 10:10.

RWA298 09:45 10:15.

ABC556 09:47 10:20.

KDF890 09:48 10:25.

JJK456 09:50 10:30.

HHJ648 09:51 10:35.

YYK359 09:55 10:40.

BAH222 10:00 10:45.

JJK456 09:50 10:00.

JJK123 09:40 10:30.

Det er mulig at et annet omrade, en som for tiden ikke er regulert, kan bli overbelastet som et resultat av a bytte spor av en rekke flyreiser - for eksempel gjore flere flyreiser pa ruten JJK456 tidligere, mens flere flyreiser pa ruten JJK123 gar seinere.

Dette er imidlertid lite sannsynlig dersom antall swaps er liten sammenlignet med total trafikkvolum.

I dette andre scenariet er den tidskritiske flyvningen JJK456 kun underlagt den felles reguleringen, mens JJK123 gar gjennom en annen regulering, Reg2, 20 minutter flytid fra den delte MPR.

For bytte ble JJK123 tvunget gjennom Reg2 klokken 10:20 (for a imotekomme apningstid ved MPR klokken 10:00).

Den foreslatte slotbytten ville bety at den matte trenges gjennom Reg2 30minlater kl. 10:50.

Generelt er det sannsynlig at det kan v re mulig a tvinge en flytur gjennom pa et senere tidspunkt uten a forarsake overbelastning ved Reg2 - andre flyreiser kan bli avansert for a kompensere (selv om ikke fly som er tvunget i den forskriften) slik at disse flyselskapene ogsa vil ha nytte fra prosessen.

MPR-spor Sequence.

Reg2-spor-sekvens.

Flight ID ETO Slot Time.

Flight ID ETO Slot Time.

KKL012 10:00 10:10 MPR.

LMN945 09:56 10:15 tvunget.

JJK123 10:00 10:20 tvunget.

MDF342 10:05 10:25 MPR.

KKL034 10:20 10:30 MPR.

RWA298 10:05 10:35 tvunget.

ANO112 10:26 10:40 MPR.

KDF890 10:08 10:45 tvunget.

LMN310 10:35 10:50 MPR.

ABC988 10:40 10:55 MPR.

LHA333 10:43 11:00 MPR.

ABC334 09:32 09:50.

LMN945 09:36 09:55.

JJK123 09:40 10:00.

PPL078 09:42 10:05.

KDF223 09:43 10:10.

RWA298 09:45 10:15.

ABC556 09:47 10:20.

KDF890 09:48 10:25.

JJK456 09:50 10:30.

HHJ648 09:51 10:35.

YYK359 09:55 10:40.

BAH222 10:00 10:45.

MDF342 10:05 10:20 MPR.

JJK456 09:50 10:00.

KKL034 10:20 10:25 MPR.

ANO112 10:26 10:30 MPR.

LMN310 10:35 10:40 MPR.

JJK123 10:00 10:50 tvunget.

JJK123 09:40 10:30.

I dette tredje scenariet er JJK123 kun underlagt den felles reguleringen, mens JJK456 passerer gjennom en andre regulering, Reg3, 20 minutter flytid fra den delte MPR.

For bytte ble JJK456 tvunget gjennom Reg3 klokken 10:50.

Den foreslatte bytte ville bety at den matte trenges gjennom 30 minutter, klokken 10:20.

Generelt er det lite sannsynlig at man kan tvinge et fly gjennom pa et tidligere tidspunkt uten a forarsake overbelastning, siden andre fly kan ikke bli forsinket.

Av denne grunn er denne bytte mer sannsynlig a bli nektet enn de i scenariene 1 og 2.

Denne bytte kan imidlertid fortsatt v re mulig. Hvis ettersporselen etter Reg3 bygger, kan det v re en freeslot tidligere som kan tas av JJK456.

I sa fall vil slotsbyttet faktisk redusere overbelastning ved Reg3 pa den travleste tiden,

og andre flyselskaper, fordi deres flyreiser er avanserte.

MPR-spor Sequence.

Reg3-spor-sekvens.

Flight ID ETO Slot Time.

Flight ID ETO Slot Time.

ABC334 09:32 09:50.

LMN945 09:36 09:55.

JJK123 09:40 10:00.

PPL078 09:42 10:05.

KDF223 09:43 10:10.

RWA298 09:45 10:15.

ABC556 09:47 10:20.

KDF890 09:48 10:25.

JJK456 09:50 10:30.

HHJ648 09:51 10:35.

YYK359 09:55 10:40.

BAH222 10:00 10:45.

ABC334 09:52 10:10 tvunget.

YYK558 10:15 10:15 MPR.

HHJ030 10:18 10:20 MPR.

PPL078 10:02 10:25 tvunget.

KDF223 10:03 10:30 tvunget.

TLR779 10:30 10:35 MPR.

ABC556 10:07 10:40 tvunget.

DLS246 10:38 10:45 MPR.

JJK456 10:10 10:50 tvunget.

HHJ648 10:11 10:55 tvunget.

PPL922 10:45 11:00 MPR.

DEF125 10:47 11:05 MPR.

JJK456 09:50 10:00.

JJK456 10:10 10:20 tvunget.

JJK123 09:40 10:30.

PPL922 10:45 10:50 MPR.

DEF125 10:47 11:00 MPR.

Alle spor i Reg3 er tildelt!

Denne presentasjonen har illustrert prinsippene for spilleautomatisering og hvordan det kan.

forbedre effektiviteten til flyselskapsoperatorene ved a la dem prioritere kritiske flyreiser.

De tre scenariene har illustrert sjekken som ma gjores av CFMU som svar pa en Slot Swap-foresporsel. De har vist effekten av andre forskrifter (bortsett fra strafferegulering), og understreker dermed at Flow Management i Europa er et nettverksproblem.

Scenariene har vist: hvorfor ingen bestemt bytte kan antas a v re akseptabel uten a sjekke dens effekt, hvorfor, til tross for det, vil det v re sannsynlig at slotsbyte pa det hele er mulig.

Detaljert regler og prosedyrer har enna ikke blitt utarbeidet, og det ma avtales av alle deltakerne for a sikre at prosessen er effektiv og for a sikre lik tilgang og fordeler.

For eksempel viste scenariene slot-swapping mellom flyreiser pa samme flyselskap, men merk at slotswaps kunne forhandles mellom AOCs.


Hallo! Vil du spille i det mest populære kasinoet? Vi samlet det for deg. Gå her nå!