Skip to content

Bright Hub Engineering.

Mer informasjon.

Abonner & amp; Folg:

Relaterte temaer:

Popul re sider.

Alt du trenger a vite om betongforlengelsesledd.

Alle materialer, inkludert betongutvidelse eller kontrakt med okning eller reduksjon i temperaturer. Hvis det ikke sikres egnede ordninger for utvidelse og sammentrekning av betong pa grunn av temperaturendringer, kan det oppsta sprekker.

Betong er ikke en elastisk substans, og derfor boyer den seg ikke eller strekker seg uten feil. Denne konkrete egenskapen er nyttig og til tider skadelig ved enkelte anledninger. Den hoye kompresjonsstyrken og hardheten gjor betongen nyttig for applikasjoner under bygging. Men betong beveger seg under ekspansjon og krymping, pa grunn av hvilken strukturelementene skifter litt.

Hvorfor Expansjonsforbindelser i betong er nodvendige.

For a forhindre skadelige effekter pa grunn av betongbevegelse, er flere ekspansjonsleddene innarbeidet i betongkonstruksjon, inkludert fundament, vegger, takutvidelseskoblinger og beleggplater. Disse leddene ma v re noye utformet, plassert og installert. De fleksible ekspansjonsleddene er i utgangspunktet utformet for a redusere boyestressene. Disse spenningene er produsert pa grunn av vertikale bevegelser av applikasjoner i tilknytning til stive grunnkomponenter, som kolonner eller fundament. Hvis en plate er plassert sammenhengende pa overflater som overskrider ett ansikt, vil en ekspansjonsfeste v re nodvendig for a redusere spenninger. For eksempel, hvis en plate er plassert mellom to strukturer, er en ekspansjonsfeste viktig ved siden av en bygning. Betongforsegler kan brukes til fylling av hull som produseres av sprekker.

Kjennetegn ved utvidelsesleddene.

Ekspansjonsleddene tillater termisk sammentrekning og ekspansjon uten a fremkalle spenninger i elementene. En ekspansjonsfeste er konstruert for a absorbere ekspansjonen og sammentrekningen av flere byggematerialer, absorbere vibrasjoner og tillate jordbevegelser pa grunn av jordskjelv eller grunnoppgjor. Ekspansjonsleddene ligger normalt mellom deler av broer, belegger, jernbanespor og rorsystemer. V rendringer i lopet av aret produserer temperaturvariasjoner som forarsaker ekspansjon og sammentrekning i betongbelegg, bygningsflater og rorledninger. Ekspansjonsleddene er innarbeidet for a utholde stressene. En ekspansjonsfeste er ganske enkelt en frakobling mellom segmenter av samme materialer. I betongblokkkonstruksjonen er ekspansjonsleddene uttrykt som styreledd.

Vei og bro ekspansjonsledd.

Betong ekspansjonsledd i veier og broer er opprettet i asfalt eller betong for a tillate materielle utvidelser og sammentrekninger pa grunn av endringer i temperaturer, eller pa grunn av vei eller brobevegelser. Leddene er kuttet med tilsvarende intervaller i konstruksjonene for a hindre utvikling av sprekker eller splitting. Veibyggingsleddene er normalt forseglet med varm tj re, kaldt tetningsmiddel eller kompresjonsforseglingsmidler. I tillegg er disse leddene konstruert ved a lase metallkanterne sammen. Forsterkende stenger brukes ogsa til a tillate bevegelse. I de fleste tilfeller, hvis bevegelser hindres, kan veiene eller broene knekke eller spenne. Ekspansjonsleddene tillater kontrollert bevegelse.

Installasjon av utvidelsesled.

Nettstedet er forberedt pa betonghelling og tilforsel av ekspansjonsleddene i platene. En individuell ekspansjonsfeste opprettes ved a sette inn et fleksibelt materiale som gar langs skjotelengden. Egnede verktoy brukes til a lage spor i den helles betongen for a plassere fellesmaterialene. Dybden pa en ekspansjonsfeste er vanligvis en fjerdedel av platetykkelsen, eller mer om nodvendig. Ekspansjonsfaggapet avhenger av typen av flate, som flytende flate gulv, kjoretoy fortau, fortau eller monolittisk flatt fundament. Det pavirkes ogsa av platemattene, typen betong og de forsterkende materialene som brukes. Sprekker i betong kan forekomme ved ekspansjonsleddene pa grunn av feil betongblanding eller herding. Disse forholdene forarsaker krymping mellom ekspansjonsleddene og sprekker kan bli dannet.


Hallo! Vil du spille i det mest populære kasinoet? Vi samlet det for deg. Gå her nå!